आता नवा सातबारा जमिनीच्या खोट्या नोंदी करता येणार नाही : बाळासाहेब थोरात

आता नवा सातबारा जमिनीच्या खोट्या नोंदी करता येणार नाही : बाळासाहेब थोरात