सोयाबीन वरील रोग व उपाय

सोयाबीन वरील रोग व उपाय

मूग-उडीद पिकांवरील रोगांचे व्यवस्थापन

मूग-उडीद पिकांवरील रोगांचे व्यवस्थापन

तुर पीक वरील शेंगा पोखरणाऱ्या कीड व त्यांचे व्यवस्थापन

तुर पीक वरील शेंगा पोखरणाऱ्या कीड व त्यांचे व्यवस्थापन

पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना : शेतकऱ्यांच्या नावाची अशी होते निवड? वाचा सविस्तर

जमीन फेरफार उतारा ऑनलाईन

जमीन फेरफार उतारा ऑनलाईन कसा पाहायचा- वाचा सविस्तर

कांदा रोपे कशी तयार करावी

कांदा रोपे कशी तयार करावी- वाचा सविस्तर

शेत जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?

शेत जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?

all-farmers-should-take-advantage-of-the-orchard-scheme

‘कृषी विभागाचे आव्हाहन’ सर्व शेतकऱ्यांनी फळबाग योजनेचा लाभ घ्यावा