Farmer producer company : शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे काय?

Farmer producer company : शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे काय?

शेतीची कामे:

शेतीची कामे: शेतजमिनीची मशागत, पेरणी किंवा लावणी,  मशाग आंतरत, मळणी, इ.